Muhibbin Prof. Dr. Al Muhadits Al Allamah Abuya Sayyid Muhammad bin 'Alawi Al Maliki Al Hasani

Masa Perkembangan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam

Dapatkan beragam kitab-kitab Karangan Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al Maliki Al Hasani di website www.kitababuya.com
MuhibbinAbuya.Com - Masa Perkembangan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam - Abuya As Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani bertutur di dalam kitab Dzakhair Muhammadiyah tentang masa tumbuh kembang Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, dari masa kecil hingga dewasa. Berikut tulisannya:

Nasab Mulia Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam

Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushayyi bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luayyi bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudlar bin Nizar bin Ma’ad bin Adnan… sampai kepada al-Khalil, Nabi Ibrahim as.

Kelahiran Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam

Beliau dilahirkan pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Ada yang mengatakan: tanggal 2, tanggal 3, dan ada yang mengatakan tanggal 12. Dan inilah yang masyhur menurut mayoritas (ulama). Hari Senin adalah hari yang penuh barakah. Telah diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa sesungguhnya sahabat Ibnu Abbas berkata,

وُلِدَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ ، وَاسْتُنْبِىءَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ ، وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ ، وَتُوُفِّيَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ ، وَرَفَعَ الْحَجَرَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Diangkat sebagai nabi pada hari Senin. Keluar hijrah dari Makkah ke Madinah pada hari Senin. Wafat pada hari Senin. Mengangkat Hajar Aswad pada hari Senin.”

Dan dikatakan bahwa beliau terlahir dalam kondisi telah berkhitan dan telah terputus tali pusarnya.

Pada malam kelahiran beliau, terjadi sekian banyak keajaiban dan keanehan. Di antara keajaiban dan keanehan itu adalah terjatuh dan terjungkalnya berhala-berhala pada malam itu dari tempatnya. Keajaiban lainnya adalah munculnya cahaya bersama dengan beliau sehingga cahaya itu menerangi istana-istana Syam kala beliau lahir. Keajaiban lainnya adalah tergoncangnya istana Kisra, runtuhnya teras-teras, dan padamnya api abadi yang belum pernah padam semenjak seribu tahun sebelumnya, serta surutnya danau Sawat.

Para Pengasuh dan Ibu Susu Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam

Wanita yang pertama kali menyusui beliau adalah ibunda beliau sendiri, yaitu Sayyidah Aminah az-Zuhriyah, kemudian Tsuwaibah al-Aslamiyah beberapa hari. Tsuwaibah adalah budak perempuan milik Abu Lahab. Abu Lahab memerdekakannya ketika budaknya itu memberikan berita gembira tentang kelahiran beliau sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari secara muallaq. Setelah meninggal dunia, Abu Lahab terlihat dalam mimpi. Dia menceritakan bahwa dirinya mendapatkan keringanan (dispensasi) siksa setiap hari Senin dikarenakan dia memerdekakan Tsuwaibah karena begitu sangat senangnya dia dengan kelahiran Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam Ibnu Mandah menyebut Tsuwaibah sebagai kalangan generasi sahabat. Dan mengenai hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tsuwaibah pernah datang menjumpai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam usai beliau menikah dengan Khadijah ra. Beliau dan Khadijah begitu menghormati dan memuliakannya. Beliau sering kali mengirim utusan kepada Tsuwaibah dengan membawa pakaian dan tali asih sampai dia meninggal dunia.

Beliau kemudian disusui oleh Halimah binti Abi Dzuaib as-Sa’diyah. Halimah membawa serta beliau pulang ke negerinya yang berada di belakang Thaif di kalangan Bani Saad. Menurut pendapat yang shahih, beliau tinggal di Bani Saad selama 4 tahun. Dengan menyusui beliau, Halimah mendapatkan kebaikan yang melimpah-ruah berupa kelapangan rezeki dan kemakmuran (ketenteraman) hidup. Puteri Halimah as-Sa’diyah, bernama asy-Syima’, turut serta mengasuh beliau bersama ibundanya. Halimah membawa beliau kembali karena kekhawatiran ada sesuatu menimpa beliau pasca peristiwa pembelahan dada, sementara pada saat itu beliau berusia 5 tahun.

Kemudian Halimah tidak lagi pernah melihat beliau kecuali dua kali. Kali pertama adalah setelah beliau menikah dengan Khadijah. Dia datang mengadukan krisis ekonomi (paceklik) yang menimpanya. Sayyidah Khadijah lalu memberinya 20 ekor kambing dan beberapa ekor unta. Kali kedua adalah pada peperangan Hunain.

Wanita yang juga menyusui beliau adalah Ummu Aiman Barakah al-Habasyiyah. Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam mendapatkan warisan Ummu Aiman dari ayahanda beliau. Tatkala dewasa, Ummu Aiman dimerdekakan beliau dan dinikahkan oleh beliau dengan Zaid bin Haritsah.

Masa Tumbuh Kembang Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam

Beliau tumbuh dalam keadaan yatim. Ayahanda beliau wafat pada saat beliau berada dalam kandungan. Beliau lalu diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Mutthalib. Ketika berumur 6 tahun, sang ibunda membawa beliau pergi ke Madinah Munawwarah bersama dengan Ummu Aiman Barakah al-Habasyiyah, yang mengasuhnya, dalam rangka ziarah kepada saudara-saudara ibundanya dari Bani Najjar. Ibunda tinggal dengannya di Bani Najjar selama sebulan, kemudian pulang, lalu sakit di perjalanan. Sang ibunda lalu wafat dan dimakamkan di Abwa’. Ummu Aiman membawa beliau pulang ke Makkah diserahkan kepada kakeknya, yaitu Abdul Mutthalib. Ada yang mengatakan, ibunda beliau dibawa ke Makkah setelah itu lalu dimakamkan di situ. Hal ini diceritakan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab al-Wafa. Kemudian kakek beliau wafat pada saat umur beliau 8 tahun. Beliau lalu diasuh oleh sang paman, yaitu Abu Thalib, atas dasar wasiat dari sang kakek. Abu Thalib adalah saudara kandung ayahanda beliau, Abdullah. Abu Thaliblah penjaga, pemelihara, dan pembela total beliau dari musuh-musuh beliau. Abu Thalib dulunya adalah seorang yang miskin, lalu menjadi makmur dan melimpah kekayaannya berkah dari mengasuh al-Musthafa. Tatkala mencapai umur 12 tahun, beliau pergi bersama dengan sang paman ke negeri Syam, namun sang paman bergegas membawa beliau balik pulang karena khawatir kaum Yahudi mencelakai beliau tatkala dia mendapatkan peringatan hal itu dari seorang pendeta bernama Buhaira.

Beliau pergi ke negeri Syam untuk kedua kalinya bersama dengan Maisarah, pembantu Khadijah, untuk menjalankan perniagaan milik Khadijah.

Keadaan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam Sebelum Bi’tsah

Jauh sebelum bi’tsah (diangkat sebagai nabi), beliau adalah sosok religius dan ahli ibadah. Membenci berhala. Tidak menyukai perkara haram. Beliau dahulu pernah mengembala kambing, dan bersabda, “Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali (nabi itu) menggembala kambing.” Ditanyakan kepada beliau, “Engkau juga?!” Beliau bersabda, “Iya!”. (H.R. Bukhari)

Beliau dulunya pernah sibuk berniaga. Adalah Saib bin Abi Saib melakukan kerja sama niaga dengan beliau, sehingga pada hari Fathu Makkah, beliau berkata kepadanya, “Selamat datang, wahai saudaraku dan partner/mitra (bisnis)ku.”

Beliau tidak menipu dan tidak pula bertengkar. Beliau menjalankan perniagaan Khadijah dan untuk tujuan itu beliau pergi ke negeri Syam dan pulang dengan membawa keuntungan luar biasa yang tidak terbayangkan. Umur beliau saat itu adalah 25 tahun.

Nama-nama Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam

Di antara nama-nama beliau adalah bahwasanya beliau bersabda, “Aku Muhammad. Aku Ahmad. Aku al-Mahi (penghapus) yang dengan aku, Allah menghapus kekufuran. Aku al-Hasyir (penghimpun) yang menghimpun segenap manusia di atas telapak kakiku. Aku al-Aqib (pamungkas), maka tidak ada nabi lagi setelahku.” Dalam riwayat lain disebutkan, “Aku al-Muqaffa (yang dimuliakan), nabi pertaubatan, dan nabi rahmat.” Dan dalam shahih Muslim ditambahkan, “Dan aku juga nabi malhamah (pembantai yang kejam).”

Dan dalam kitab suci al-Qur’an, Allah memberinya nama: Basyir (pembawa berita gembira), Nadzir (pembawa peringatan), Siraj (pelita), Munir (penerang), Rauf (pelimpah kasih), Rahim (penyayang), rahmat bagi semesta alam, Muhammad (yang banyak dipuji), Ahmad (yang banyak memuji), Thaha, Yasin, Muzammil (orang yang berselimut), Muddatsir (orang yang berkemul), dan Abd’ (hamba), dalam firman-Nya,

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوْهُ

Dan bahwasanya tatkala hamba Allah (Muhammad) berdiri menyembah-Nya (mengerjakan ibadah). (Q.S. al-Jinn: 19)

Allah menamakannya Abdullah (pada ayat ini). Dan menamakannya an-Nadzir al-Mubin (pemberi peringatan yang menjelaskan) pada firman-Nya yang terpuji nan luhur,

وَقُلْ إِنِّى أَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ

Dan katakanlah: “Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan.” (Q.S. al-Hijr: 89)

Dan memberinya nama Mudzakkir (pemberi peringatan) dalam firman-Nya yang suci,

إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ

Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. (Q.S. al-Ghasyiyah: 21)

Dan nama-nama yang lain. Nama-nama tersebut secara dominan berupa sifat.

Bersambung.
Sumber: www.shofwatuna.org

Masa Perkembangan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Agus Candra Kurniawan

0 komentar:

Post a Comment